specijalistički diplomski stručni
Urbano okruženje grada Slatine

Ivona Grahovac (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pomorskog i općeprometnog prava