specijalistički diplomski stručni
Sud Europske Unije
Postupci pred Sudom Europske Unije

Iva Lovrić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo