specijalistički diplomski stručni
Elementi nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske kroz njenu integraciju u Europsku uniju

Žarko Gaćeša (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo