specijalistički diplomski stručni
Prava i dužnosti državnih službenika

Robert Horvat (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti