specijalistički diplomski stručni
Model upravljanja javnim izdacima na principu postojanja jedinstvenog novčanog računa

Sanja Đurasević (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti