specijalistički diplomski stručni
Pranje novca

Ines Štefanac (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti