specijalistički diplomski stručni
Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna jedinica lokalne samouprave na primjeru Grada Popovače

Nataša Šarčević (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti