specijalistički diplomski stručni
Sigurnosna politika EU i Republike Hrvatske
čimbenici u očuvanju stabilnosti i mira

Almir Džihanić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo