specijalistički diplomski stručni
Upravnosudska kontrola uprave

Maja Mikić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti