specijalistički diplomski stručni
Provedba otvorenog postupka javne nabave

Antonija Lasić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti