specijalistički diplomski stručni
Utjecaj proračuna Europske unije na ljudske resurse u hrvatskom zdravstvu

Anica Ivanović (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti