specijalistički diplomski stručni
Sigurnosna politika Republike Hrvatske u kontekstu članstva u Europskoj uniji

Josip Kurilj (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo