specijalistički diplomski stručni
Utjecaj prometa na okoliš

Doroteja Kašnik (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pomorskog i općeprometnog prava