specijalistički diplomski stručni
Prestanak državne službe

Snježana Kvesić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti