specijalistički diplomski stručni
Utvrđivanje sukoba interesa u postupcima javne nabave

Ivana Đurek (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti