specijalistički diplomski stručni
Usporedba Zakona o općem upravnom postupku sa Zakonom o prebivalištu, Zakonom o osobnoj iskaznici te sa Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana

Sunčica Raić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti