specijalistički diplomski stručni
Upravne reforme i modernizacija hrvatske državne uprave

Marina Ćosić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti