specijalistički diplomski stručni
Oporezivanje prometa nekretnina u Republici Hrvatskoj

Nataša Ljubičić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti