specijalistički diplomski stručni
Financijski kapacitet - mjerilo realnosti lokalne samouprave

Marina Kvolik (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti