specijalistički diplomski stručni
Republika Hrvatska na putu u Schengen

Kristina Vukojević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo