specijalistički diplomski stručni
Upravnosudska kontrola zakonitosti općih akata

Valerija Pavičić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti