specijalistički diplomski stručni
Naknade u funkciji održivog razvoja prometa

Mirjam Markač (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pomorskog i općeprometnog prava