specijalistički diplomski stručni
Ovršni postupak u poreznom pravu

Anja Krunić Šimunović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti