specijalistički diplomski stručni
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja te prava i obveze na rodiljni i roditeljski dopust i potpore

Ana Kamenko (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti