specijalistički diplomski stručni
Sud Europske unije i postupci pred sudom

Nikolina Brekalo (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo