specijalistički diplomski stručni
Porezni nadzor

Patricija Kligl (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti