specijalistički diplomski stručni
Disciplinska djela državnih službenika

Lucija Bačar (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti