specijalistički diplomski stručni
Nacionalne manjine i europsko zakonodavstvo

Vesna Moškon (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo