završni specijalistički
Radnje i mjere procesne prisile i dokazne radnje za potrebe kaznenog postupka s naglaskom na pretragu ad normam i u praksi

Tomislav Bilandžić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek