završni specijalistički
Vještačenje u kaznenom postupku

Lana Španić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek