diplomski rad
Provedba međunarodnopravnih standarda ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na izbore za Hrvatski sabor

Ivana Lunka (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za međunarodno pravo