specijalistički diplomski stručni
Postupovne radnje Porezne uprave u postupku predstečajne nagodbe po Zakonu u financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Goran Marijanović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti