specijalistički diplomski stručni
Novine u području e-uprave s naglaskom na e-usluge u sustavu e-građanin

Snježana Kardoš (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti