specijalistički diplomski stručni
Kapaciteti jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj

Ivanka Mikulić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra ustavnih i političkih znanosti