specijalistički diplomski stručni
Primjena odredaba Zakona o općem upravnom postupku u postupku utvrđivanja visine komunalne naknade i komunalnog doprinosa

Sanela Santro (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti