specijalistički diplomski stručni
Pravo na slobodu i sigurnost s osvrtom na praksu Europskog suda

Dejan Lisjak (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo