specijalistički diplomski stručni
Pametni gradovi

Radinka Ačai (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra gospodarskih znanosti