specijalistički diplomski stručni
Registar zaposlenih u javnom sektoru - web aplikacija

Snježana Bravić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pravno-teorijskih znanosti