specijalistički diplomski stručni
Diskriminacija na radu i u svezi s radom državnih službenika

Željka Deroja (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti