specijalistički diplomski stručni
Načela postupanja i ponašanja državnih službenika

Ana Vraneša (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti