specijalistički diplomski stručni
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa u osnovnoj školi

Đurđica Stanković (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra radno-pravnih i socijalnih znanosti