specijalistički diplomski stručni
Pregled referenduma na primjeru Slovenije, Velike Britanije, Švicarske i Hrvatske

Jasna Štampar-Ivanović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti