specijalistički diplomski stručni
Javno-privatno partnerstvo

Ivana Petrinović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti