specijalistički diplomski stručni
Transparentnost lokalne samouprave Slavonije i Baranje

Pero Gilja (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra pravno-teorijskih znanosti