specijalistički diplomski stručni
Pristup EU fondovima

Irena Romanić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra za europsko pravo