specijalistički diplomski stručni
Komparativni prikaz doktrine novog javnog menadžmenta u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Danskoj i Republici Hrvatskoj

Marko Blagus (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti