specijalistički diplomski stručni
Objavljivanje u postupcima javne nabave

Krunoslav Štimac (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti