specijalistički diplomski stručni
Sustav financiranja zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj

Barbara Rehak Barbarić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti