specijalistički diplomski stručni
Strategija razvoja javne uprave za razdoblja od 2015. do 2020. godine

Blanka Vincetić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra upravnih znanosti