specijalistički diplomski stručni
Postupak utvrđivanja zlouporabe prava u poreznom postupku

Marijana Pende Koren (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti